ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
News

ആരാധിപ്പാൻ

ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന ഒരു പിടി ഗാനങ്ങളുമായി സഹോദരി സിസിലി ജോൺസൺ. സെക്കന്തരാബാദിൽ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന ജോൺസൺ ജോർജിന്റെ സഹധർമ്മണിയും ‘ആരാധിപ്പാൻ’ എന്ന ഗാനസമാഹരത്തിന്റെ രചയി താവുമാണ് സിസ്റ്റർ സിസിലി. വ്യത്യസ്ഥ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന തനിക്ക് ദൈവവചന പാരായണത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും സമയം ചെലവിടുമ്പോൾ, ഹൃദയ ത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ …

Songs

പറന്നു പോകും – ഗാനം

ഗാനരചന: സിസി സജി, മല്ലശേരി പറന്നു പറന്നു പറന്നു പറന്നു പറന്നു പോകും ഞാൻ പ്രാണപ്രിയനടുത്തേക്ക് ആ പൊന്മുഖം കാണ്മാൻ കണ്ടുകൊതിതീരാൻ ആകാശമേഘകൾ മാറിത്തരും ആ നല്ല നിമിഷത്തിൽ എനിക്കുവേണ്ടി നക്ഷത്രഗോളങ്ങൾ പിന്നിലാക്കി നാഥന്റെ ചാരേ ഞാൻ എത്തുമല്ലോ കാൽകരം രണ്ടും താൻ കാട്ടിത്തരും പുഞ്ചിരി തൂകിടും പൊന്മുഖത്താലേ …