ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാന്‍ അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമമായ ചാമുര്‍ച്ചിയിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു അവിസ്മരണീയ യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങളും ഉള്‍ക്കാഴ്ചകളും.

രചന: ഡോ. പ്രിയ പീറ്റര്‍.