ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Articles & Notes

നന്മ ഉണ്ടാകുവാന്‍

നന്മ ലഭിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം ദൈവം തന്റെ വിരല്‍ കൊണ്ടെഴുതി, തന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നു. നിനക്കു നന്മ ഉണ്ടാകുവാനും ഭൂമിയില്‍ നീ ദീര്‍ഘായുസ്സോടിരിക്കുവാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക (എഫെ: 6:23). പ്രവാചകന്മാരും യേശുക്രിസ്തുവും അപ്പോസ്തലന്മാരും ഈ വിഷയം വീണ്ടും പറയുന്നതിനാല്‍ …

Articles & Notes Uncategorized

ഒരു മരക്കുരിശിന്റെ വിലാപം

ആളില്ല..ആരവം ഇല്ല.. അശാന്തി നിറഞ്ഞ തലയോട്ടിക്കുന്ന്.. ഭൂകമ്പത്താല്‍ വിറങ്ങലിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശം.. അസ്തമന സൂര്യന്റെ അല്പ വെളിച്ചവും അപ്രത്യക്ഷമായി.. ഇരുള്‍ മൂടി നില്ക്കുന്ന കാല്‍വരി… ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മദ്ധ്യേ നാട്ടിയ മൂന്ന് മരക്കുരിശുകള്‍ മാത്രം…മൂക സാക്ഷികളായ് നില്ക്കുന്നു… ചീറ്റി തെറിച്ച രക്തത്താല്‍ പാറകഷണങ്ങള്‍ ശോണിത വര്‍ണ്ണം ആയിരിക്കുന്നു… രക്തം …

Articles & Notes

യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച സോദരിമാര്‍

ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചവരില്‍ അനേകം സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹം സ്ത്രീകള്‍ക്കു അര്‍ഹമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ പോലും ക്രിസ്തു സഹോദരിമാരെ അംഗീകരിക്കുകയും തന്നോടു ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിനു മുമ്പില്‍ തന്നെ അനുഗമിക്കുവാന്‍ തയ്യാറായ ചില സ്ത്രീരത്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശമര്യക്കാരി യഹൂദജാതിയുമായി സമ്പര്‍ക്കം നിഷേധിച്ചിരുന്ന ശമര്യാക്കാരില്‍ ഒരുവള്‍. …