ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Articles & Notes

ക്രിസ്തുമസ് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ

‘യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു ധനുമാസത്തില്‍ കുളിരും രാവില്‍….’ ദേവദാരു മരങ്ങളിലെല്ലാം തൂക്കുവിളക്കുകള്‍ കണ്ണുചിമ്മുന്നു, മാനത്തെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം. വീടുകളെല്ലാം നക്ഷത്രവിളക്കുകളും പല വര്‍ണ്ണ ലൈറ്റുകളും കൊണ്ട് അലംകൃതമായി. പലഹാര കടകളിലെല്ലാം കേക്കുകള്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തെരുവിലെ കടകളില്‍ പല വര്‍ണ്ണത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍, കാര്‍ഡുകള്‍. അതെ വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്തുമസ് …

Writings - രചനകൾ

ഫോട്ടോയ്ക്കായ് പോസ് ചെയ്ത ചെടികൾ

ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധം വരുത്തുവാനും കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുമാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. 1974 മുതലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലി പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പുഴകളും കായലുകളും മനോഹരമായ കടൽത്തീരങ്ങളും കുന്നുകളും മലകളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് ദൈവത്തിന്റെ …