ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Writings - രചനകൾ

നീരുറവ തേടിയവള്‍

കാലേബിന്റെ മകളായ അക്‌സാ, അക്‌സയുടെ ജീവിത വഴിത്താരയുടെ വാതയാനം തുറന്ന് ഒത്‌നിയേല്‍ പ്രവേശിക്കുന്നു. കുടുംബിനി ആയവള്‍ തുടക്കത്തില്‍തന്നെ ജീവിതത്തെ ഗൗരവമായ് കാണുന്നു. ഭൗമീക കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ വെച്ചിരുന്ന അക്‌സാ, തനിക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമിയില്‍ നീരുറവയുടെ അഭാവം കാണുന്നു. ആ കുറവ് ഒട്ടും ചെറുതല്ലായെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് സ്വന്തമാക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. …

Articles & Notes

കുടത്തിലെ കള്ളൻ

ഹായ് കൂട്ടുകാരേ, എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖമല്ലേ? അല്ല, എന്തുപറ്റി മുഖത്തൊരു സന്തോഷക്കുറവ്? ഉം… ആന്റിക്കു മനസ്സിലായി, ആ കുഞ്ഞന്‍ വൈറസ്സു തന്നെ. വീട്ടില്‍ നിന്നും ഒന്നു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി അല്ലേ? കൂട്ടുകാരെ കാണാന്‍ പറ്റുന്നില്ല, സ്‌ക്കൂളില്‍ പോയി ഓടി കളിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു വിധത്തിലും കറങ്ങാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ! …