ക്രിസ്തീയ സോദരി ദ്വൈമാസികയുടെ 2019 ജൂലൈ-ആഗസ്റ്റ്‌ ലക്കത്തില്‍ സഹോദരി ദ്രൗപതി ജോണ്‍സണ്‍ എഴുതിയ ലേഖനം.